Skip to main content

De Levende Doden (1)

Een centraal thema van de Traditionele School, is de ‘Crisis van de Moderne Wereld’. In het huidige Postmoderne tijdsgewricht kan deze crisis, die nader gespecificeerd kan worden als de Crisis van het Moderne Westen, in vier concrete deelproblemen worden gesplitst die echter alleen kunnen worden begrepen en opgelost in onderlinge samenhang. In dit artikel wordt deze crisis toegelicht.

Lees meer

Een reactie op het NCTV-rapport

Het werkelijke gevaar voor een vrije democratie Recent publiceerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), een instantie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het 47ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN 47). In het nieuwsbericht van de Rijksoverheid over dit rapport worden drie organisaties genoemd. De NCTV beschouwt ISIS als het grootste gevaar voor de […]

Lees meer

Verslaglegging demo 18 maart

Zondag 18 maart jongstleden was de zogeheten ‘Geen racisten in de raden’ demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door het Comité 21 maart. Zij achtten dit nodig om de entree van het Forum voor Democratie in Amsterdam te verijdelen. Enkelen van Erkenbrand besloten een kijkje te nemen en deel te nemen aan de mars: om de verderfelijke […]

Lees meer

Civiel Nationalisme: De globalistische dekmantel

Een doorn in het oog voor de financiële machten in de wereld is een volk dat zich wil loswringen van het internationale bankiersstelsel. Een volk, land, dat zich politiek onafhankelijk wil maken en zijn eigen unieke demografie, tradities, taal en gebruiken wil koesteren. De liefde voor dat wat eigen is. Logischerwijs zal de elite dit […]

Lees meer

Oswald Mosley over Multiculturalisme

“Maar we wezen het al uit! Het beleid dat destijds werd gevoerd, was gedoemd om in een ramp te eindigen. Ze spraken over iets wat ze ‘de multicultuur’ noemden – wat slechts een universele mix was; pak de mensheid, schud het door elkaar en wie weet wat er in hemelsnaam uitkomt. Ze wilden af van […]

Lees meer